VO stimuleert 21st century skills met de SkoolMate 4.0

De tas vol lesboeken is niet meer. Niet alleen wordt het lesmateriaal digitaal, ook verschuift de lespraktijk naar digitaal zoeken, beoordelen, samenwerken en toetsen. Steeds meer voortgezet onderwijs instellingen rusten een klas, leerjaar of zelfs de hele school uit met SkoolMates om hun leerdoelen te halen!

De SkoolMate 4.0 is speciaal gemaakt om kinderen te ondersteunen bij het verwerven van noodzakelijke 21st century skills. Samenwerken in groepjes, mobiel zijn, media produceren, maar ook individuele oefening: de SkoolMate 4.0 is er klaar voor!

De SkoolMate 4.0 direct bestellen?

Skool heeft ervaring met grootschalige projecten op VO scholen. Een afweging die in ieder project wordt gemaakt, is: wie wordt de eigenaar van de SkoolMate? De school? Of de leerling? Voor beide bestaan goede argumenten, en beide vragen om specifieke ondersteuning. Voor Skool stopt uw project dan niet na de levering, maar continuïteit staat voorop.

De SkoolMate 4.0 is ontworpen voor de omstandigheden op school. Robuust, geschikt om vrijwel alle softwarepakketten te draaien, een lange batterijduur en geschikt voor draadloze en bedrade netwerken.